วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชุบรี
อำเภอเมือง
 • พระปรางค์วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร : ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ชาวบ้านนิยม เรียกว่า วัดหน้าพระธาตุ เป็นพระปรางค์เก่าแก่ที่สร้างด้วยอิฐฉาบปูนและมีฐานเป็นศิลาแลง จำลอง แบบมาจากนครวัด สันนิษบานกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยขอมเรืออำนาจในแหลมสุวรรณภูมิ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 บริเวณฐานระเบียงที่ทางเดินได้รอบ มีเจดีย์ซุ้มทั้งสี่ด้าน ที่วิหารคดรอบลานพระปรางค์ มีพุทธรูปศิลาแรงสมัยทวาราวดี สมัยลพบุรีและสมัยอยุธยาประดิษฐานอยู่โดยรอบ ส่วนกำแพงวัดสร้างด้วยศิลาแลง ทับหลังกำแพงเป็นศิลาทรายแดง สลักภาพพระพุทธรูปปางสมาธิเรียงรายตลอดแนวกำแพง สันนิษฐานว่าเดิมน่าจะเป็นศาสนสถานของขอม เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลง พุทธศาสนาได้เผยแพร่มายังสุวรรณภูมิ สถานที่แห่งนี้จึงถูกดัดแปลงมาเป็นวัดในพระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี : ตั้งอยู่ริมถนนวรเดช ต.หน้าเมือง ใกล้กับหอนาฬิการิมแม่น้ำแม่กลอง อาคารพิพิธภัณฑ์เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัดมาก่อน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.2465 และได้รับการบูรณะเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปี พ.ศ.2531 จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับราชบุรีในทุกด้าน อาทิ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ธรณีวิทยา ศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท(เด็กเข้าชมฟรี) ชาวต่างประเทศ 30 บาท สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-3232-1513
 • เมืองโบราณคูบัว : ตั้งอยู่ที่ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัด ราชบุรีไปทางทิศใต้ประมาณ 8 กม. เป็นอาคารพุทธศาสนาเนื่องในลัทธิมหายานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง จากร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏให้เห็น สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นฐานของวิหาร เนื่องจากมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณชั้นบนด้านทิศตะวันออก ฐานประดับด้วยซุ้มและเสาอิง ซึ่งแต่เดิมเคยมีรูปพระโพธิสัตว์ทำด้วยปูนปั้นประดับตกแต่ง ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดโขลงสุวรรณคิรี ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี
 • ค่ายภาณุรังษี : เป็นที่ตั้งของกรมทหารช่าง ริมแม่น้ำแม่กลอง มีสถานที่ท่องเที่ยว น่าสนใจดังนี้
  -ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นหลักเมืองที่ตั้งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองเดิมไป ตั้งทางฝั่งตะวันออกแม่น้ำแม่กลอง
  -พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับ กิจกรรมทหารช่าง รวมทั้งยุทโธปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต
 • สถานที่ท่องเที่ยวภายในค่ายบุรฉัตร
  -เทือกเขางู อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 8 กม. ในตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง บริเวณเทือกเขาเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดของจังหวัด
  -ถ้ำระฆัง เป็นถ้ำหินปูน ตั้งอยู่บนเขาพญาปราบที่อยู่ในเทือกเขางู เป็นที่ ประดิษฐานของพระพุทธสยัมภู และศาลเจ้าพ่อพญาปราบ ภายในถ้ำมีหินย้อยเป็นรูประฆัง ปัจจุบัน มีค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนมาก
 • เขาแก่นจันทน์ : ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 2 กม. เดิมชื่อเขาจันทน์แดง บริเวณ เชิงเขาเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาล ที่ 1 มีถนนตัดขึ้นไปถึงบนยอดเขาสูงประมาณ 141 เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เป็น 1 ใน 4 องค์ ของพระสี่มุมเมือง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นแล้วนำไปประดิษฐาน ณ เมืองรอบพระนคร ได้แก่ จังหวัดราชบุรี ลำปาง สระบุรี และพัทลุง เปิดตั้งแต่ 07.00-18.00 น.ด้านบนสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรีได้
 • สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน : ตั้งอยู่ตำบลดอนตะโก ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง ราชบุรี บริเวณเชิงเขาแก่นจันทร์ เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ปัจจุบันจังหวัดได้ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม เป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป
 • เขาวัง : อยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เดิมเรียก เขาสัตตนาถ สมเด็จพระยาบรมมหา ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ครั้งดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้สร้างพระราชวังขึ้นบน ภูเขาแห่งนี้ เพื่อให้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2414
 • วัดหนองหอย : ตั้งอยู่บนยอดเขาแร้ง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 13 กม.ไปตามเส้นทางเขางู-เบิกไพร ประมาณ 5 กม.เป็นที่ตั้งของพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม หรือพระแม่กวนอิม มีความสูง 16 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร และอีกด้านหนึ่งของยอดเขาประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุณี (หลวงพ่อใหญ่) เป็นวัดที่มีผู้ศรัทธานิยมมาไหว้พระกันมาก เปิดตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. มีงานประจำปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน
 • วัดอรัญญิกาวาส : จากถนนเขางูเลี้ยวขวา ตรงไปพบสี่แยกถนนเพชรเกษม ตรงขึ้นไป อีกประมาณเกือบ 3 กม. จะเห็นองค์ปรางค์วัดอรัญญิกาวาสตั้งเด่นสง่าแต่ไกล
 • จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.คูบัว บริเวณวัดโขลงสุวรรณคิรี เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านคูบัว ด้วยความริเริ่มของชุมชนหลายองค์กรในพื้นที่ ภายในอาคารแบ่งเป็น 2 ชั้น จัดแบ่งออกเป็นห้องๆ ชั้นล่างจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณสมัยทวาราวดี หุ่นขี้ผึ้งจำลอง การริเริ่มโครงการพิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไท-ยวน ที่ได้เคลื่อนย้ายมาจากเชียงแสน เมื่อปี พ.ศ.2347 มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองราชบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
 • ถ้ำฤาษีเขางู ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ในบริเวณสวนสาธารณะเขางู ต.เกาะพลับพลา ลักษณะเป็นถ้ำหรือศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ภายในถ้ำพบพระพุทธรูปจำหลักติดผนังถ้ำเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท ปางแสดงพระธรรมเทศนา ตามแบบพุทธศิลป์สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-13) รู้จักกันทั่วไปว่า พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู ลักษณะพนะพักตร์แบน พระขนงเป็นเส้นนูนโค้งต่อกันเป็นรูปปากกา พระเนตรโปน พระนาสิกแบน พระโอษฐ์หนา ขมวดพระเกศาใหญ่มีรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ระหว่างข้อพระบาทมีจารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต อ่านว่าปุญกรรมชระศรีสมาธิคุปตะ แปลว่า พระศรีสมาธิคุปตะ เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญ นับเป็นร่องรอยศิลปะสมัยทวารวดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เปิดให้เข้าชม จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.00 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3232-9226
อำเภอดำเนินสะดวก

 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก : อยู่ติดกับถนนสุขาภิบาล 1 มีอาณาบริเวณตลอดคลองต้นเข็มปากคลองด้านที่บรรจบกับคลองเฮียกุ่ย จะมีร้านขายของที่ระลึกตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ที่ไปชมตลาดน้ำสามารถเดินชมไปตามแนวคอนกรีตข้างลำคลองได้จนตลอดถึงปากคลองอีกด้านหนึ่งที่บรรจบกับคลองดำเนินสะดวก ตลาดน้ำเป็นวัฒนธรรมของชาวบ้านที่ค้าขายกันทางน้ำโดยใช้เรือพายเล็กๆ เป็นพาหนะติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า ตั้งแต่เช้ามืดจนใกล้เที่ยงวัน ช่วงที่ตลาดน้ำคึกคักอยู่ในระหว่าง 07.00-12.00 น. ตลาดน้ำแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เพราะได้ซ่อนเร้นไว้ด้วยความสวยงามและเสน่ห์แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันตลาดน้ำแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เมื่อชมตลาดน้ำแห่งนี้แล้ว สามารถนั่งชมทิวทัศน์สวนผลไม้และวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองได้อย่างทั่วถึง
 • ตลาดน้ำดำเนินฯ เก่า (คลองลัดพลี) : อยู่ในเขตตำบลดำเนินสะดวก หน้าวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) บริเวณนี้เคยเป็นตลาดน้ำดั้งเดิม ซึ่งได้สูญหายไปเมื่อหลายปีก่อน กระทั่งทางจังหวัด ราชบุรีได้ร่วมมือร่วมใจกับประชาชน รื้อฟื้นคืนชีวิตให้กับตลาดน้ำแห่งนี้อีกครั้ง โดยชาวบ้านชาวสวนจะนำผัก ผลไม้ ขนม และอาหาร ลงเรือพายมาขายนักท่องเที่ยวทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่าย มีคำขวัญที่ว่า "ล่องคลองลัดพลี ชม วิถีชนแปดเผ่า สัมผัสตลาดน้ำเก่า ชิมของอร่อยเมืองดำเนิน"
 • รอยัลไทย แฮนดิคราฟ เซ็นเตอร์ : ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ 6 อยู่เลยแยกบางแพไปประมาณ 11 กิโลเมตร(ทางหลวงหมายเลข 325) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 15 เป็นศูนย์แกะสลักไม้สักเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อประดับตกแต่งและเป็นเฟอร์นิเจอร์ อาทิ ภาพไม้แกะสลัก ชุดโต๊ะรับแขก ตู้ใส่ไวน์ ม่านกั้นห้อง มีการสาธิตการทำกระดาษสา การแกะสลักไม้เป็นลวดลายต่างๆ และมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกไว้สำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ กระเป๋า โคมไฟ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3225-3010-30 หรือที่เว็บไซต์ http://www.thairtc.com/ อีเมล์ royal@infonews.co.th
 • ล่องเรือตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง : ในอดีตเมื่อครั้งขุดคลองสายนี้เสร็จใหม่ๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร จึงทรงเรือมาดกะสวยมาตามลำพัง เส้นทางที่พระองค์เสด็จประพาสนี้ นับเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูง ยากที่ผู้ใดจะลืมเลือน การเดินทางตามเส้นทางเสด็จของพระองค์นี้ จึงมีเรื่องราวน่าศึกษามากมายสายหนึ่งของราชบุรี เริ่มจากท่าน้ำคลองดำเนินสะดวก ผ่านไร่องุ่น แวะชิมน้ำมะพร้าวอ่อน ก่อนผ่านสวนเกษตรผสมผสานชมบ้านเรือนไทยเก่าแก่ริมน้ำ ชิมน้ำตาลมะพร้าวสดแก้กระหายแล้วอิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเรือ ผ่านหน้าวัดโชติทายการาม และบ้านเจ็กฮวด ที่ครั้งหนึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาในแบบสามัญชน และเสวยพระกระยาหารกลางวันที่นี่ ก่อนจะผ่านตลาดน้ำคลองลัดพลีสู่ใจกลางตลาดน้ำดำเนินสะดวกอีกครั้งหนึ่ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3224-1023 และ 0-3234-6161
อำเภอโพธาราม
 • พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน : ตั้งอยู่ที่วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า ริมแม่น้ำแม่กลอง อยู่ห่างจากตัวอำเภอโพธารามประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะเป็นเรือนไทยจัดแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่ และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่ มีตัวหนังจำนวน 313 ตัวอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. และทางวัดได้จัดแสดงเชิดหนังใหญ่ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-11.00 น.เพียงรอบเดียว โดยนักเรียนจากโรงเรียนวัดขนอน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าอาวาสวัดขนอน โทร.0-3223-3386 (เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : พระครูสังฆบริบาล..นักอนุรักษ์หนังใหญ่ )
 • วัดคงคารามและจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม : ตั้งอยู่ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม เป็นวัดมอญ ภายในอุโบสถวัดคงคารามมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ละเอียดอ่อนสวยงาม ถ่ายทอดตามต้นแบบที่มีชีวิตจริงและภาพพุทธประวัติตอนต่างๆ เขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์โดยช่างฝีมือคนไทยเชื่อสายมอญ มีอายุกว่า 100 ปี (เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : วัดคงคารามและพระยามอญทั้งเจ็ด)
 • วัดเขาช่องพรานและค้างคาวเขาช่องพราน : อยู่ที่ ต.เตาปูน ห่างจากตัว อ.โพธารามไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 9 กิโลเมตร ถ้ามาจากตัวเมืองราชบุรี ใช้เส้นทางเขางู-เบิกไพร ไปประมาณ 17 กิโลเมตร บริเวณเขาช่องพรานมีถ้ำที่สวยงาม คือ ถ้ำพระนอน มีพระพุทธรูปภายในถ้ำมากกว่าร้อยองค์ และมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ความยาว 9 เมตร แต่สิ่งที่สร้างชื่อให้เขาช่องพรานคือ ฝูกค้างคาวนับล้านตัว ที่กรูกันบินออกจากถ้ำพวยพุ่งเป็นสายสีดำ นานนับชั่วโมงทุกเย็นในช่วงใกล้พลบค่ำ เวลาประมาณ 17.30 น. ในช่วงฤดูร้อนค้างคาวจะบินไปทางทิศตะวันออก ในช่วงฤดูหนาวค้างคาวจะบินไปทางทิศตะวันตก
 • ค่ายหลวงบ้านไร่ : ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 19 กิโลเมตร อยู่ใน ต.คลองตาคด อ.โพธาราม เคยเป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือในรัชกาลที่ 6 เมื่อพระองค์ยกกองลูกเสือป่ามาซ้อมรบในจังหวัดราชบุรีหลายจุด ทางราชการได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ในท่านั่งประทับทอดพระเนตรการซ้อมลูกเสือ
อำเภอบ้านโป่ง
 • สระน้ำโกสินารายณ์ : จากหลักฐานการค้นคว้าทางโบราณคดีแสดงว่าเคยเป็นเมือง โบราณมาแต่สมัยเก่า ซึ่งได้ขุดพบพระกรของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ทำด้วยหินทรายแดง 5 พระกรถือคัมภีร์ ลูกประคำ และดอกบัวกับพระบาทของพระโพธิสัตว์คู่หนึ่ง ซึ่งปัจจุบันได้ ประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี รวมถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุร่องรอยอารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง
 • วัดม่วงและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง : ตั้งอยู่ ต.บ้านม่วง เป็นวัดที่มีหน้าบันพระอุโบสถเป็นปูนปั้น ลวดลายเรขาคณิตระบายสีคล้ายรูปมังกร กรอบประตูเขียนเป็นรูปซุ้ม บานประตูเป็นไม้ มีภาพเขียนสีเป็นทวารบาลรูปยักษ์ยินถืออาวุธเหยียบอยู่บนสัตว์พาหนะ บนผนังด้านหน้าพระอุโบสถมีภาพจิตกรรม พระอุโบสถวัดม่วงสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าความเป็นมา วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น จัดแสดงโบราณวัตถุ คัมภีร์ใบลาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่แสดงถึงมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. (เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : พระครูวรธรรมพิทักษ์..ผู้สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง )
 • บึงกระจับ : ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.หนองกบ เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และที่บึงนี้มีการเล่นเจ๊ตสกี พายเรือแคนู มีพื้นที่ครอบคลุมในเขต อ.บ้านโป่ง และ อ.โพธาราม การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ก่อนถึง อ.บ้านโป่งประมาณ 3 กิโลเมตร จะเห็นวัดบึงกระจับอยู่ทางขวา เข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร
 • พิพิธภัณฑ์ปลาสวยงาม (หนองอ้อ วอเตอร์เวิลด์) : ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 2 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี แสดงพันธ์ปลาสวยงามแปลกๆ มากมาย จัดแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่างๆ ทำให้สามารถเดินเที่ยวชมได้สะดวก อาทิ ซุ้มปลาแปลก ซุ้มปลาคราฟ ซุ่มปลาเทวดา ซุ้มปลาเงินปลาทอง ซุ่มปลาหมอสี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสวนผีเสื้อซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับวงจรชีวิตของผีเสื้อไม่ว่าจะเป็นการกินน้ำหวาน การวางไข่ และการออกจากดักแด้ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3229-9437
อำเภอจอมบึง
 • ถ้ำเขาบิน : ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ความลึกจากปากถ้ำถึงลึกสุดประมาณ 300 เมตร แบ่งออกเป็น 8 คูหา ตามลักษณะหินงอกหินย้อยวิจิตรตระการตา ภายในถ้ำมีการจัดระเบียบทางเดินอย่างดี และจัดแสงไฟตามกลุ่มหินย้อยต่างๆ เพื่อเสริมจินตนาการให้แก่ผู้มาเที่ยวชม จัดเป็นถ้ำแรกที่มีการจัดแสงสีภายในถ้ำเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ชื่อถ้ำเขาบิน เชื่อว่ามาจากหินงอกหินย้อยรูปพญาอินทรีกางปีกดูสง่างาม และภายในถ้ำยังมีบ่อน้ำแร่เล็กๆ ลึกประมาณ 1 เมตรที่ไม่เคยเหือดแห้ง ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3232-9226 การเดินทาง อยู่ห่างจากจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 3087 (สายราชบุรี-จอมบึง-สวนผึ้ง) ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ 20 มีทางแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร
 • สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง และสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง : ห่างจากตัว จังหวัดราชบุรีประมาณ 25 กม. ตามเส้นทางสายราชบุรี – จอมบึง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาประทับช้าง ตรงข้ามปากทางเข้าถ้ำเขาบิน ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอจอมบึง มีพื้นที่ประมาณ 1,267 ไร่ มีต้นไม้ พรรณไม้ต่างๆ ตาม เรื่องราวในวรรณคดีไทยหลากหลายชนิด โดยเฉพาะในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน จะเป็นช่วงที่ ดอกอรพิม บานสพรั่งสีขาวบริสุทธิ์ สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้ร่มรื่นปลูกเป็นสัดส่วนและตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มี สัตว์ป่าชนิดต่างๆ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงแพร่พันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ โดยเฉพาะเสือโคร่ง เหมาะสำหรับเป็น ที่พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาธรรมชาติ นอกจากนั้น ยังด้มีการจัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 900 เมตร ใช้เวลาในการเดิน 45 นาที ตลอดเส้นทางผ่านแปลงพรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยและสัตว์ป่า เข่น เสือ กวาง เก้ง เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
 • ถ้ำจอมพลและสวนรุกขชาติ : ตั้งอยู่ที่ ต.จอมบึง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กม. ตามเส้นทางสาย ราชบุรี – จอมบึง เลยถ้ำเขาบินไป 11 กิโลเมตร ในบริเวณสวนรุกขชาติ ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สภาพเป็นป่า ธรรมชาติ มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กรมป่าไม้ได้จัดเป็นสวนรุกขชาติ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เดิมมีชื่อว่า ถ้ำมุจลินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2438 พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสถ้ำนี้ทรงพอพระทัยความงานของหินงอกหินย้อย โดยเฉพาะหินย้อยผาวิจิตร ที่เหมือนริ้วไหมอินทรธนูบนป่าของจอมพล จึงทรงพระราชทานนามใหม่ว่า ถ้ำจอมพล นอกจากหินงอกหินย้อยที่สวยงามแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งมีงานฉลองเป็นประจำทุกปีในหน้าแล้ง และได้เริ่มจัดให้มีกิจกรรมประเพณี "ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล" เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2553
อำเภอสวนผึ้ง
 • เขากระโจม : ตั้งอยู่ในตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง ห่างจากตัวเมืองราชบุรี 80 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดในจังหวัดราชบุรี ประมาณ 1,045 เมตร จากระดับน้ำทะเล การเดินทางสู่ยอดเขา ต้องใช้พาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ สองข้างทางยังเป็นป่าเขาที่สภาพสมบูรณ์ เส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติและพบกล้วยไม้ป่าหลากหลายอยู่ทั่วไป ทัศนียภาพโดยรวมคล้ายป่าทางภาคเหนือ บน จุดสูงสุดเป็นเส้นแบ่งเขตแดนประเทศไทยกับประเทศพม่า มีลานกว้างสำหรับกางเต็นท์พักแรม สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบบริเวณ ระหว่างทางมีน้ำตกผาแดง จุดพักชมวิว และทางเดินศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม
 • โป่งยุบ : ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 99 หมู่ 6 บ้านท่าเคย ต.ท่าเคย อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกตา ในเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินทำให้เกิดลักษณะโตรกผาคล้ายกับแพะเมืองผี จังหวัดแพร่ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น. อัตราค่าเข้าชมคันละ 30-50 บาท การเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 3087 (จอมบึง-สวนผึ้ง) บริเวณกิโลเมตรที่ 26-27 ก่อนถึงตัว อ.สวนผึ้ง 5 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 3.6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปอีก 500 เมตร
 • น้ำตกบ่อหวี : ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง เป็นน้ำตกที่มีความ เป็นธรรมชาติอยู่มาก
 • ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (สวนป่าสิริกิติ์) : เป็นแหล่งรวมพรรณ ไม้นานาชนิด มีสัตว์ป่าและลำธาร มีแก่งหินขนาดใหญ่ชื่อ แก่งส้มแมว กลางลำน้ำภาชี เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ ตั้งอยู่เชิงเทือกเขาตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง ริมเส้นทางถนนสายสวนผึ้ง-บ้านห้วยม่วง ห่ามที่ทำการ อ.สวนผึ้ง 25 กม.ห่างตัวเมืองราชบุรีประมาณ 86 กม.
 • น้ำตกผาชลแดน : ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ที่ยังคงสภาพธรรมชาติอยู่มาก และน้ำตกในแต่ละชั้นมีความสวยงามไม่ เหมือนกัน เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบธรรมชาติ
 • น้ำตกห้วยผาก : อยู่ก่อนธารน้ำร้อนบ่อคลึงประมาณ 1 กม. มีทางแยกซ้ายเข้าไปทาง วัดห้วยผาก ประมาณ 1 กม. เป็นน้ำตกสายเล็กๆ เชิงเทือกเขาตะนาวศรี ความสูงของชั้นน้ำตก สามารถเดินเที่ยวชมได้
 • ธารน้ำร้อนบ่อคลึง : จากตัว อ.สวนผึ้งไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบแยกเข้าสู่ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ตรงไปอีก 10 กิโลเมตร บ่อคลึงเป็นธารน้ำร้อนธรรมชาติไหลออกจากซอกหินเชิงเขาตะนาวศรี ในที่ดินของเอกชน จะมีน้ำไหลอยู่ตลอดปี เป็นน้ำร้อนบริสุทธิ์ อุณหภูมิของน้ำประมาณ 120-136 องศาฟาเรนไฮต์ ในช่วงฤดูหนาวยามเช้าไอน้ำจะลอยกรุ่นเป็นหมอกสวยงาม มีบ่อน้ำร้อนและสระน้ำสำหรับอาบน้ำร้อนธรรมชาติ เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-3271-1086 เว็บไซต์ http://www.boeklueng.com/
 • อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี : ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง อยู่ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 132,905 ไร่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์คือ อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า สำรวจสภาพทางสังคม ทางกายภาพ และทางชีวภาพ เพื่อจัดทำเป็นแหล่งความรู้ และเผยแพร่ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน และประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตต่อไป เปิดให้บริการในหลายรูปแบบ อาทิ ศาลาข้อมูลธรรมชาติวิทยา เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่พักร้านจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ อุทยานฯ มีบ้านพักและเต็นท์ สำหรับอำนวยความสะดวก โทร.0-3232-9016
 • น้ำตกเก้าโจน หรือน้ำตกเก้าชั้น : ตั้งอยู่ที่บ้านผาปก ต.ผาผึ้ง เลยจากธารน้ำร้อนบ่อคลึงไปประมาณ 1 กม. เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีความสูง 9 ชั้น ตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขา มีน้ำตลอดปี ปริมาณน้ำจะมากในชั้นบนๆ หินบริเวณน้ำตกเป็นหินแกรนิต จากลานจอดรถซึ่งอยู่ด้านล่าง เดินด้วยเท้าอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงบริเวณตัวน้ำตกชั้นล่าง สามารถเดินเท้าต่อไปถึงชั้นสุดท้ายได้ ระยะทางเดินจากชั้นล่างถึงชั้นบน ประมาณ 2 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง
อำเภอปากท่อ
 • อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน : ครอบคลุมพื้นที่ อ.ปากท่อและ อ.บ้านคา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ที่ทำการอุทยานตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 5 บ้านไทยประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โทร.08-7165-3278 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางรถยนต์ถนนเพชรเกษมไปถึง จ.ราชบุรี และจากราชบุรีต่อไปจนถึง อ.ปากท่อ จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3206 ประมาณ 38 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายไปบ้านไทยประจัน รวมระยะทาง 165 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ประกอบไปด้วยลำห้วยต่างๆ เช่น โตรกธารหิน โตรกแซวสวรรค์ โตรกบังไพร และโตรกลีลา น้ำตกไทยประจัน บ่อน้ำพุร้อนโป่งกระทิง และอ่างเก็บน้ำไทยประจัน อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ได้จัดทำลานกางเต็นท์ ศาลาเอนกประสงค์ ห้องประชุม ศาลารับประทานอาหาร พร้อมห้องน้ำ ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย (ดูรายละเอียด http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9130)
อำเภอบางแพ
 • อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม : ตั้งอยู่บริเวณ ถ.เพชรเกษม ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี อยู่ห่างจากสี่แยกบางแพ ไปตามถนนบางแพ-ดำเนินสะดวก ประมาณ 600 เมตร อุทยานอยู่ด้านขวามือ มีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2540 เป้าหมายเพื่อเป็นสถานที่พักใจแก่คนทั่วไปในสังคมที่แข่งขันเร่งรัดในปัจจุบัน โดยนำเสนอแง่มุมด้านศิลปะวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่งดงามในสังคมพุทธของไทย ภายในบริเวณมีอาคารจัดแสดงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสบุคคลสำคัญมากมาย และยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ ได้แก่ ลานพระ 3 สมัย บ้านไทย 4 ภาค ถ้ำชาดก ลานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.30-17.00 น.ค่าเข้าชม ชาวไทย คนละ 50 บาท ชาวต่างชาติ คนละ 200 บาท โทร.0-3238-1401-3
อำเภอวัดเพลง
 • วัดเกาะศาลพระ : ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 10 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ ด้านหน้าวัดตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของคลองแควอ้อม ด้านหลังอยู่ติดกับโรงเรียนประชาบาลและถนน สายราชบุรี – วัดเพลง เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่พอสันนิษฐานได้จากศิลปะ ลวดลายไทยที่ซุ้มประตูและหน้าบันอุโบสถหลังเก่าว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือต้นรัตนโกสินทร์ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 เมตร สูง 4.8 เมตร สร้างด้วยศิลาแลง ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ บริเวณรอบอุโบสถหลังเก่ามีต้นอินจัน 8 ต้น อายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี
 • โบราณสถานโคกพระวิหาร : ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะศาลพระ มีลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ แผนผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสยาวด้านละ 22 เมตร ฐานชั้นล่างสุดมีบันไดยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน ยาวประมาณ 2.30 เมตร ปัจจุบันเหลือร่องรอยอยู่เพียง 3 ด้าน ยกเว้นด้านทิศใต้ซึ่งชำรุดหมด บนฐานสี่เหลี่ยมเป็นลานประทักษิณ รอบองค์เจดีย์พบร่องรอยของปูนฉาบ พื้นฐานชั้นที่สองเป็นฐานบัวมีช่องซุ้ม ส่วนของยอดเจดีย์ไม่สามารถระบุรูปทรงได้เนื่องจากอยู่ในสภาพชำรุด จากการขุดแต่งในปี พ.ศ.2504 และ 2539 โบราณวัตถุที่พบส่วนใหญ่เป็นรูปปั้นรูปใบหน้าบุคคลและเศียรพระพุทธรูปและเทวดา
 • โบราณสถานโคกนายผาด : ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะศาลพระ โบราณสถานแห่งนี้มีลักษณะเป็นฐานเจดีย์ขนาดกว้างตามแนวตะวันออก-ตะวันตก 13.70 เมตร ยาวตามแนวเหนือ-ใต้ 17.8 เมตร ฐานชั้นล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีบันไดยื่นออกมาทั้งสี่ด้าน ฐานชั้นที่สองในแต่ละด้านมีขนาดเล็กยื่นซ้อนกันออกมา 3 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นฐานบัวโค้งรองรับซุ้มสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ในฐานชั้นนี้จากการขุดแต่งในปี พ.ศ.2504 ด้านทิศตะวันออกพบประติมากรรมรูปสิงโตนั่งสลับกับสิงโตยืน ส่วนผนังอีกสามด้านเป็นรูปคนแคระเป็นแบบอิทธิพลศิลปะลังกา นอกจากนั้นเป็นเศียรพระพุทธรูปหรือเทวดาซึ่งทำมาจากปูนปั้นทั้งนั้น
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง : เป็นศิลาจารึกในสมัยทวารวดี ประดิษฐานอยู่ระหว่างบ้านหนอง เกษร อำเภอวัดเพลง กับวัดโขลงอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • โบสถ์คริสต์พระหฤทัยวัดเพลง : ตั้งอยู่ริมคลองแควอ้อม มีอายุกว่า 100 ปี โดยโบสถ์หลังแรกเป็นโบสถ์ไม้ โบสถ์หลังปัจจุบันเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2432 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2446 ปัจจุบันโบสถ์พระหฤทัยวัดเพลงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ลักษณะโครงเป็นแบบผนังรับน้ำหนัก ถ่านน้ำหนักลงสู่เสาเข็มไม้ ผนังก่ออิฐฉาบปูน ลักษณะโดยรวมงดงามมาก ทางโบสถ์ได้จัดงานครบรอบ 100 ปี เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2546
ที่มา
-
http://www.ratchaburi.go.th/data/storyofratchaburi.pdf
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี. (2553). หนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี.
-สำนักงาน จ.ราชบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี. (2553). สวัสดี..เมืองโอ่ง. ฉบับที่ 7 เดือนมิถุนายน 2553. นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป.
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ตลาดน้ำดำเนินเก่าฯ (คลองลัดพลี)


ตลาดน้ำดำเนินเก่าฯ (คลองลัดพลี) ตั้งอยู่ในเขต ต.ดำเนินสะดวก หน้าวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) บริเวณนี้ เคยเป็นตลาดน้ำดั้งเดิม ซึ่งได้สูญหายไปเมื่อหลายปีก่อน กระทั่งทาง จ.ราชบุรี ได้ร่วมมือร่วมใจกับประชาชน รื้อฟื้นคืนชีวิตให้กับตลาดน้ำแห่งนี้อักครั้งหนึ่ง โดยชาวบ้าน ชาวสวน จะนำผัก ผลไม้ ขนม และอาหาร ลงเรือพายมาขายนักท่องเที่ยวทุกวัน ตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่าย

ล่องคลองลัดพลีชมวิถีชีวิตคนแปดเผ่า สัมผัสตลาดน้ำเก่า ชิมของอร่อยเมืองดำเนิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการ อ.ดำเนินสะดวก โทร.0-3224-1204 หรือ เว็บไซต์ http://www.damnoensaduak.net/

หากท่านใดต้องการเพิ่มเติมข้อมูล สามารถเพิ่มได้ที่ความคิดเห็นท้ายบทความนี้ 
อ่านต่อ >>