วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงชุด "ราชบุรี มหานที ปฐพี ก้องเกริกไกร" Part 6

การแสดงม่านน้ำ ประกอบแสง สี เสียง
ชุด "ราชบุรี มหานที ปฐพี ก้องเกริกไกร"
Part 6
งานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011 ระหว่าง 2-6 ก.พ.2554

ดูเพิ่มเติม
อ่านต่อ >>

การแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงชุด "ราชบุรี มหานที ปฐพี ก้องเกริกไกร" Part 5

การแสดงม่านน้ำ ประกอบแสง สี เสียง
ชุด "ราชบุรี มหานที ปฐพี ก้องเกริกไกร"
Part 5
งานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011 ระหว่าง 2-6 ก.พ.2554

ดูเพิ่มเติม
อ่านต่อ >>

การแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงชุด "ราชบุรี มหานที ปฐพี ก้องเกริกไกร" Part 4

การแสดงม่านน้ำ ประกอบแสง สี เสียง
ชุด "ราชบุรี มหานที ปฐพี ก้องเกริกไกร"
Part 4
งานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011 ระหว่าง 2-6 ก.พ.2554

ดูเพิ่มเติม
อ่านต่อ >>

การแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงชุด "ราชบุรี มหานที ปฐพี ก้องเกริกไกร" Part 3

การแสดงม่านน้ำ ประกอบแสง สี เสียง
ชุด "ราชบุรี มหานที ปฐพี ก้องเกริกไกร"
Part 3
งานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011 ระหว่าง 2-6 ก.พ.2554

ดูเพิ่มเติม
อ่านต่อ >>

การแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงชุด "ราชบุรี มหานที ปฐพี ก้องเกริกไกร" Part 2


การแสดงม่านน้ำ ประกอบแสง สี เสียง
ชุด "ราชบุรี มหานที ปฐพี ก้องเกริกไกร"
Part 2
งานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011 ระหว่าง 2-6 ก.พ.2554

ดูเพิ่มเติม
Part 1 , Part 3 , Part 4 , Part 5 , Part 6
อ่านต่อ >>

การแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงชุด "ราชบุรี มหานที ปฐพี ก้องเกริกไกร" Part 1

การแสดงม่านน้ำ ประกอบแสง สี เสียง
ชุด "ราชบุรี มหานที ปฐพี ก้องเกริกไกร"
Part 1
งานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011 ระหว่าง 2-6 ก.พ.2554
ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=sAuS_B2eg8M
Channel : ช่องของ hctvforyou

ดูเพิ่มเติม
อ่านต่อ >>