วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ราชบุรีได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 เส้นทางท่องเที่ยวโครงการ "ด้วยเพราะรักจากพระราชินี"


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสปีมหามงคลทรงเจริญพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา โดยริเริ่มโครงการ “ด้วยเพราะรักจากพระราชินี”  เชิญชวนชาวไทยให้เดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศเพื่อร่วมสัมผัส 10 เส้นทางท่องเที่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระหว่างเดือน มิ.ย.–ส.ค. 2555 โดยได้คัดเลือก "สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี"  เป็น 1 ใน 10 เส้นทางท่องเที่ยวด้วย

เมื่อวันเปิดโครงการที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้ ที่ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์ นายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ติดตามและเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกที่ทั่วแผ่นดินไทย ในแต่ละครั้งพระองค์ได้สัมผัสความยากลำบากของประชาชน ทรงรู้ซึ้งถึงปัญหา จนเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการในพระราชดำริฯ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความรัก เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาของประชาชน นำไปสู่ความยั่งยืน"
ส่วนรองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต กล่าวว่า "จากพระราชปณิธานและแนวความคิดของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงใส่พระราชหฤทัยเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงใช้พระราชอุตสาหะตรากตรำ สร้างความยั่งยืนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เห็นได้จากโครงการในพระราชดำริฯ ทั่วประเทศที่มีมากกว่า 2,000 โครงการ ได้ช่วยให้คนไทยให้อยู่ดีกินดี ดังนั้นเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ จึงขอเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการพระราชดำริฯ"

10 เส้นทางโครงการพระราชดำริฯ ได้แก่ 

  1. เส้นทางด้วยเพราะรัก...รักษ์พันธุ์เต่าทะเล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ททรงห่วงใยเต่าทะเล
  2. เส้นทางด้วยเพราะรัก...คืนรอยยิ้มหลังน้ำลด โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ และศูนย์ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ จ.อ่างทอง ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยใน จ.อ่างทอง ให้มีงานทำ, 
  3. เส้นทางด้วยเพราะรัก...สร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้เศรษฐกิจนานาชนิด
  4. เส้นทางด้วยเพราะรัก...รักรวมไทย โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน จากป่าเสื่อมโทรม เป็นเส้นทางขนยาเสพติดได้รับการพัฒนาเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย
  5. เส้นทางด้วยเพราะรัก...สวนสวย ดอกไม้สวย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  6. เส้นทางด้วยเพราะรัก...พลิกฟื้นคืนชีวิตป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  7. เส้นทางด้วยเพราะรัก...ถักทอความเป็นไทยสู่สากล พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง
  8. เส้นทางด้วยเพราะรัก...รักป่ารักน้ำ โครงการป่ารักน้ำ บ้านถ้ำติ้ว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
  9. เส้นทางด้วยเพราะรัก...พลิกพื้นที่เสี่ยงภัยสู่ชุมชนหัวใจพอเพียง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
  10. เส้นทางด้วยเพราะรัก...ศิลปะไทยสร้างอาชีพ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี.


****************************
ที่มาข้อมูลและภาพ 
อ่านต่อ >>