วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ตลาดน้ำดำเนินเก่าฯ (คลองลัดพลี)


ตลาดน้ำดำเนินเก่าฯ (คลองลัดพลี) ตั้งอยู่ในเขต ต.ดำเนินสะดวก หน้าวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) บริเวณนี้ เคยเป็นตลาดน้ำดั้งเดิม ซึ่งได้สูญหายไปเมื่อหลายปีก่อน กระทั่งทาง จ.ราชบุรี ได้ร่วมมือร่วมใจกับประชาชน รื้อฟื้นคืนชีวิตให้กับตลาดน้ำแห่งนี้อักครั้งหนึ่ง โดยชาวบ้าน ชาวสวน จะนำผัก ผลไม้ ขนม และอาหาร ลงเรือพายมาขายนักท่องเที่ยวทุกวัน ตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่าย

ล่องคลองลัดพลีชมวิถีชีวิตคนแปดเผ่า สัมผัสตลาดน้ำเก่า ชิมของอร่อยเมืองดำเนิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการ อ.ดำเนินสะดวก โทร.0-3224-1204 หรือ เว็บไซต์ http://www.damnoensaduak.net/

หากท่านใดต้องการเพิ่มเติมข้อมูล สามารถเพิ่มได้ที่ความคิดเห็นท้ายบทความนี้ 
อ่านต่อ >>