วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูอะไรดีใน "ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2012"


จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองราชบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน "ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2012"  ในวันที่ 22 – 26 มกราคม 2555 ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี ถนนอัมรินทร์และถนนวรเดชตลอดสาย ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมการประกวด การแสดงของนักเรียนและการแสดงพลุแสงสีเสียง

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555

 • เวลา 18.40 น. - พิธีกรกล่าวทักทาย และแนะนำกิจกรรมตลอดการจัดงาน
 • เวลา 19.00 น. - การแสดงวงดนตรีกลุ่มเยาวชน (แนวเพลง อะคูสติก) จำนวน 1 วง
 • เวลา 19.50 น. - นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กล่าวต้อนรับ
 • เวลา 20.00 น. - การแสดงจีน จากนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จำนวน 5 ชุด นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ มอบของที่ระลึกและอั่งเปาให้กับนักแสดง
 • เวลา 20.40 น. - การแสดงวงดนตรีกลุ่มเยาวชน (แนวเพลง สตริง) จำนวน 1 วง
 • เวลา 21.30 น. - พิธีกรเล่นเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 21.45 น. - การแสดงคอนเสิร์ต วงนะคะ 4 สาวบ้านเอเอฟ
 • เวลา 22.30 น. - พิธีกรกล่าวปิดงาน และแนะนำกิจกรรมในวันถัดไป

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555
 • เวลา 15.30 น. - รับรายงานตัวขบวนแห่ราชบุรีไชน่าทาวน์ พร้อมกัน ณ เทศบาลเมืองราชบุรี
 • เวลา 17.00 น. - ขบวนแห่เคลื่อนขบวนออกจากเทศบาลเมืองราชบุรี ไปตามเส้นทางที่กำหนด ถึงเวทีหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี
 • เวลา 18.00 น. - ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หน้าเวที พิธีกรกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน
 • เวลา 18.15 น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
 • เวลา 18.30 น. - พิธีกรเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ  นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กล่าวรายงาน
 • เวลา 18.40 น. - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ประธานตีกลองศึก  ถ่ายรูปพร้อมกัน
ช่วงกลางคืน
 • เวลา 18.00 น. - รับรายงานตัว มิสเตอร์ไชน่าทาวน์ 2012
 • เวลา 18.50 น. - พิธีกรกล่าวทักทายย่างเป็นทางการ และแนะนำกิจกรรม
 • เวลา 19.00 น. - การแสดงเปิดงาน “กึกก้อง แซ่ซ้อง อวยชัย” จากองศาศิลป์
 • เวลา 19.15 น. - เริ่มการประกวด มิสเตอร์ไชน่าทาวน์ 2012 (การแสดงโชว์ตัวชุด “พลังแห่งสีสัน” ) นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพรวม และกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
 • เวลา 19.40 น. การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 1  ต่อด้วยกิจกรรมเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 20.00 น. - ประกวดมิสเตอร์ไชน่าทาวน์ รอบที่ 1 (รับดอกไม้) 40 คน
 • เวลา 21.00 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 2
 • เวลา 21.10 น. - ประกวดมิสเตอร์ไชน่าทาวน์ รอบที่ 2 (รับดอกไม้) เหลือ 25 คน
 • เวลา 21.40 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 3
 • เวลา 21.50 น. - ประกวดมิสเตอร์ไชน่าทาวน์ รอบที่ 3 (รับดอกไม้) เหลือ 15 คน พร้อมตอบคำถาม
 • เวลา 22.20 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 4
 • เวลา 22.25 น. - กิจกรรมเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 22.30 น. - ประกวดมิสเตอร์ไชน่าทาวน์ รอบตัดสิน (7 รางวัล) ขึ้นบนเวทีทั้ง 15 คน ประกาศและมอบรางวัลทั้ง 7 รางวัล ถ่ายภาพพร้อมกัน
 • เวลา 22.50 น. - พิธีกรกล่าวจบงานและแนะนำกิจกรรมวันถัดไป


วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555
 • เวลา 18.00 น. - รับรายงานตัว หมวยน้อยไชน่าทาวน์ 2012
 • เวลา 19.00 น. - เริ่มการประกวด หมวยน้อยไชน่าทาวน์ 2012 (การแสดงโชว์ตัว) นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพรวม และกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
 • เวลา 19.40 น. การแสดงจากประเทศจีน สนับสนุนโดย ททท. กิจกรรมเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 20.00 น. - ประกวดหมวยน้อยไชน่าทาวน์ รอบที่ 1 (รับดอกไม้) 40 คน
 • เวลา 21.00 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 1 การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 2
 • เวลา 21.10 น. - ประกวดหมวยน้อยไชน่าทาวน์ รอบที่ 2 (รับดอกไม้) เหลือ 25 คน
 • เวลา 21.40 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 3
 • เวลา 21.50 น. - ประกวดหมวยน้อยไชน่าทาวน์ รอบที่ 3 (รับดอกไม้) เหลือ 15 คน
 • เวลา 22.10 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 4
 • เวลา 22.20 น. - กิจกรรมเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 22.30 น. - ประกวดหมวยน้อยไชน่าทาวน์ รอบตัดสิน (7 รางวัล) ขึ้นบนเวทีทั้ง 15 คน ประกาศและมอบรางวัลทั้ง 7 รางวัล ถ่ายภาพพร้อมกัน
 • เวลา 22.50 น. - พิธีกรกล่าวจบงานและแนะนำกิจกรรมวันถัดไป

วันพุธที่ 25 มกราคม 2555
 • เวลา 18.00 น. - รับรายงานตัว ตี๋น้อยไชน่าทาวน์ 2012
 • เวลา 19.00 น. - เริ่มการประกวด ตี๋น้อยไชน่าทาวน์ 2012 (การแสดงโชว์ตัว)
 • นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพรวม และกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
 • เวลา 19.40 น. การแสดงจากประเทศจีน สนับสนุนโดย ททท. กิจกรรมเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 20.00 น. - ประกวดตี๋น้อยไชน่าทาวน์ รอบที่ 1 (รับดอกไม้) 40 คน
 • เวลา 21.00 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 1 การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 2
 • เวลา 21.10 น. - ประกวดตี๋น้อยไชน่าทาวน์ รอบที่ 2 (รับดอกไม้) เหลือ 25 คน
 • เวลา 21.40 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 3
 • เวลา 21.50 น. - ประกวดตี๋น้อยไชน่าทาวน์ รอบที่ 3 (รับดอกไม้) เหลือ 15 คน
 • เวลา 22.10 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 4
 • เวลา 22.20 น. - กิจกรรมเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 22.30 น. - ประกวดตี๋น้อยไชน่าทาวน์ รอบตัดสิน (7 รางวัล) ขึ้นบนเวทีทั้ง 15 คน ประกาศและมอบรางวัลทั้ง 7 รางวัล ถ่ายภาพพร้อมกัน
 • เวลา 22.50 น. - พิธีกรกล่าวจบงานและแนะนำกิจกรรมวันถัดไป

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555
 • เวลา 18.30 น. - พิธีกรกล่าวทักทาย และแนะนำกิจกรรมตลอดการจัดงาน
 • เวลา 19.00 น. - การแสดงจีน จากนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จำนวน 5 ชุด
 • เวลา 19.40 น. - นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ มอบของที่ระลึกและอั่งเปาให้กับนักแสดงถ่ายภาพรวมและกล่าวต้อนรับในวันสุดท้ายของการจัดงาน
 • วลา 20.00 น. - การแสดงจากประเทศจีน สนับสนุนโดย ททท. นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ มอบของที่ระลึกให้กับนักแสดงจากประเทศจีน
 • เวลา 20.40 น. - พิธีกรเล่นเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 21.15 น. - การแสดงคอนเสิร์ต ก็อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ
 • เวลา 22.30 น. - พิธีกรกล่าวปิดงาน

****************************************
หมายเหตุ แต่ละคืนจะมีการแสดงสิงโตเสาดอกเหมยกลางน้ำ และการแสดงงิ้ว

อ่านต่อ >>