วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ราชบุรีได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 เส้นทางท่องเที่ยวโครงการ "ด้วยเพราะรักจากพระราชินี"


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสปีมหามงคลทรงเจริญพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา โดยริเริ่มโครงการ “ด้วยเพราะรักจากพระราชินี”  เชิญชวนชาวไทยให้เดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศเพื่อร่วมสัมผัส 10 เส้นทางท่องเที่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระหว่างเดือน มิ.ย.–ส.ค. 2555 โดยได้คัดเลือก "สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี"  เป็น 1 ใน 10 เส้นทางท่องเที่ยวด้วย

เมื่อวันเปิดโครงการที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้ ที่ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์ นายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ติดตามและเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกที่ทั่วแผ่นดินไทย ในแต่ละครั้งพระองค์ได้สัมผัสความยากลำบากของประชาชน ทรงรู้ซึ้งถึงปัญหา จนเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการในพระราชดำริฯ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความรัก เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาของประชาชน นำไปสู่ความยั่งยืน"
ส่วนรองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต กล่าวว่า "จากพระราชปณิธานและแนวความคิดของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงใส่พระราชหฤทัยเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงใช้พระราชอุตสาหะตรากตรำ สร้างความยั่งยืนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เห็นได้จากโครงการในพระราชดำริฯ ทั่วประเทศที่มีมากกว่า 2,000 โครงการ ได้ช่วยให้คนไทยให้อยู่ดีกินดี ดังนั้นเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ จึงขอเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการพระราชดำริฯ"

10 เส้นทางโครงการพระราชดำริฯ ได้แก่ 

 1. เส้นทางด้วยเพราะรัก...รักษ์พันธุ์เต่าทะเล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ททรงห่วงใยเต่าทะเล
 2. เส้นทางด้วยเพราะรัก...คืนรอยยิ้มหลังน้ำลด โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ และศูนย์ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ จ.อ่างทอง ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยใน จ.อ่างทอง ให้มีงานทำ, 
 3. เส้นทางด้วยเพราะรัก...สร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้เศรษฐกิจนานาชนิด
 4. เส้นทางด้วยเพราะรัก...รักรวมไทย โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน จากป่าเสื่อมโทรม เป็นเส้นทางขนยาเสพติดได้รับการพัฒนาเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย
 5. เส้นทางด้วยเพราะรัก...สวนสวย ดอกไม้สวย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 6. เส้นทางด้วยเพราะรัก...พลิกฟื้นคืนชีวิตป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 7. เส้นทางด้วยเพราะรัก...ถักทอความเป็นไทยสู่สากล พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง
 8. เส้นทางด้วยเพราะรัก...รักป่ารักน้ำ โครงการป่ารักน้ำ บ้านถ้ำติ้ว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
 9. เส้นทางด้วยเพราะรัก...พลิกพื้นที่เสี่ยงภัยสู่ชุมชนหัวใจพอเพียง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
 10. เส้นทางด้วยเพราะรัก...ศิลปะไทยสร้างอาชีพ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี.


****************************
ที่มาข้อมูลและภาพ 
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูอะไรดีใน "ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2012"


จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองราชบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน "ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2012"  ในวันที่ 22 – 26 มกราคม 2555 ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี ถนนอัมรินทร์และถนนวรเดชตลอดสาย ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมการประกวด การแสดงของนักเรียนและการแสดงพลุแสงสีเสียง

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555

 • เวลา 18.40 น. - พิธีกรกล่าวทักทาย และแนะนำกิจกรรมตลอดการจัดงาน
 • เวลา 19.00 น. - การแสดงวงดนตรีกลุ่มเยาวชน (แนวเพลง อะคูสติก) จำนวน 1 วง
 • เวลา 19.50 น. - นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กล่าวต้อนรับ
 • เวลา 20.00 น. - การแสดงจีน จากนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จำนวน 5 ชุด นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ มอบของที่ระลึกและอั่งเปาให้กับนักแสดง
 • เวลา 20.40 น. - การแสดงวงดนตรีกลุ่มเยาวชน (แนวเพลง สตริง) จำนวน 1 วง
 • เวลา 21.30 น. - พิธีกรเล่นเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 21.45 น. - การแสดงคอนเสิร์ต วงนะคะ 4 สาวบ้านเอเอฟ
 • เวลา 22.30 น. - พิธีกรกล่าวปิดงาน และแนะนำกิจกรรมในวันถัดไป

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555
 • เวลา 15.30 น. - รับรายงานตัวขบวนแห่ราชบุรีไชน่าทาวน์ พร้อมกัน ณ เทศบาลเมืองราชบุรี
 • เวลา 17.00 น. - ขบวนแห่เคลื่อนขบวนออกจากเทศบาลเมืองราชบุรี ไปตามเส้นทางที่กำหนด ถึงเวทีหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี
 • เวลา 18.00 น. - ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หน้าเวที พิธีกรกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน
 • เวลา 18.15 น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
 • เวลา 18.30 น. - พิธีกรเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ  นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กล่าวรายงาน
 • เวลา 18.40 น. - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ประธานตีกลองศึก  ถ่ายรูปพร้อมกัน
ช่วงกลางคืน
 • เวลา 18.00 น. - รับรายงานตัว มิสเตอร์ไชน่าทาวน์ 2012
 • เวลา 18.50 น. - พิธีกรกล่าวทักทายย่างเป็นทางการ และแนะนำกิจกรรม
 • เวลา 19.00 น. - การแสดงเปิดงาน “กึกก้อง แซ่ซ้อง อวยชัย” จากองศาศิลป์
 • เวลา 19.15 น. - เริ่มการประกวด มิสเตอร์ไชน่าทาวน์ 2012 (การแสดงโชว์ตัวชุด “พลังแห่งสีสัน” ) นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพรวม และกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
 • เวลา 19.40 น. การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 1  ต่อด้วยกิจกรรมเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 20.00 น. - ประกวดมิสเตอร์ไชน่าทาวน์ รอบที่ 1 (รับดอกไม้) 40 คน
 • เวลา 21.00 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 2
 • เวลา 21.10 น. - ประกวดมิสเตอร์ไชน่าทาวน์ รอบที่ 2 (รับดอกไม้) เหลือ 25 คน
 • เวลา 21.40 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 3
 • เวลา 21.50 น. - ประกวดมิสเตอร์ไชน่าทาวน์ รอบที่ 3 (รับดอกไม้) เหลือ 15 คน พร้อมตอบคำถาม
 • เวลา 22.20 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 4
 • เวลา 22.25 น. - กิจกรรมเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 22.30 น. - ประกวดมิสเตอร์ไชน่าทาวน์ รอบตัดสิน (7 รางวัล) ขึ้นบนเวทีทั้ง 15 คน ประกาศและมอบรางวัลทั้ง 7 รางวัล ถ่ายภาพพร้อมกัน
 • เวลา 22.50 น. - พิธีกรกล่าวจบงานและแนะนำกิจกรรมวันถัดไป


วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555
 • เวลา 18.00 น. - รับรายงานตัว หมวยน้อยไชน่าทาวน์ 2012
 • เวลา 19.00 น. - เริ่มการประกวด หมวยน้อยไชน่าทาวน์ 2012 (การแสดงโชว์ตัว) นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพรวม และกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
 • เวลา 19.40 น. การแสดงจากประเทศจีน สนับสนุนโดย ททท. กิจกรรมเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 20.00 น. - ประกวดหมวยน้อยไชน่าทาวน์ รอบที่ 1 (รับดอกไม้) 40 คน
 • เวลา 21.00 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 1 การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 2
 • เวลา 21.10 น. - ประกวดหมวยน้อยไชน่าทาวน์ รอบที่ 2 (รับดอกไม้) เหลือ 25 คน
 • เวลา 21.40 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 3
 • เวลา 21.50 น. - ประกวดหมวยน้อยไชน่าทาวน์ รอบที่ 3 (รับดอกไม้) เหลือ 15 คน
 • เวลา 22.10 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 4
 • เวลา 22.20 น. - กิจกรรมเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 22.30 น. - ประกวดหมวยน้อยไชน่าทาวน์ รอบตัดสิน (7 รางวัล) ขึ้นบนเวทีทั้ง 15 คน ประกาศและมอบรางวัลทั้ง 7 รางวัล ถ่ายภาพพร้อมกัน
 • เวลา 22.50 น. - พิธีกรกล่าวจบงานและแนะนำกิจกรรมวันถัดไป

วันพุธที่ 25 มกราคม 2555
 • เวลา 18.00 น. - รับรายงานตัว ตี๋น้อยไชน่าทาวน์ 2012
 • เวลา 19.00 น. - เริ่มการประกวด ตี๋น้อยไชน่าทาวน์ 2012 (การแสดงโชว์ตัว)
 • นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพรวม และกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
 • เวลา 19.40 น. การแสดงจากประเทศจีน สนับสนุนโดย ททท. กิจกรรมเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 20.00 น. - ประกวดตี๋น้อยไชน่าทาวน์ รอบที่ 1 (รับดอกไม้) 40 คน
 • เวลา 21.00 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 1 การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 2
 • เวลา 21.10 น. - ประกวดตี๋น้อยไชน่าทาวน์ รอบที่ 2 (รับดอกไม้) เหลือ 25 คน
 • เวลา 21.40 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 3
 • เวลา 21.50 น. - ประกวดตี๋น้อยไชน่าทาวน์ รอบที่ 3 (รับดอกไม้) เหลือ 15 คน
 • เวลา 22.10 น. - การแสดงจีนจากนักเรียน ชุดที่ 4
 • เวลา 22.20 น. - กิจกรรมเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 22.30 น. - ประกวดตี๋น้อยไชน่าทาวน์ รอบตัดสิน (7 รางวัล) ขึ้นบนเวทีทั้ง 15 คน ประกาศและมอบรางวัลทั้ง 7 รางวัล ถ่ายภาพพร้อมกัน
 • เวลา 22.50 น. - พิธีกรกล่าวจบงานและแนะนำกิจกรรมวันถัดไป

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555
 • เวลา 18.30 น. - พิธีกรกล่าวทักทาย และแนะนำกิจกรรมตลอดการจัดงาน
 • เวลา 19.00 น. - การแสดงจีน จากนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จำนวน 5 ชุด
 • เวลา 19.40 น. - นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ มอบของที่ระลึกและอั่งเปาให้กับนักแสดงถ่ายภาพรวมและกล่าวต้อนรับในวันสุดท้ายของการจัดงาน
 • วลา 20.00 น. - การแสดงจากประเทศจีน สนับสนุนโดย ททท. นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ มอบของที่ระลึกให้กับนักแสดงจากประเทศจีน
 • เวลา 20.40 น. - พิธีกรเล่นเกมส์ ตอบคำถาม แจกรางวัล
 • เวลา 21.15 น. - การแสดงคอนเสิร์ต ก็อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ
 • เวลา 22.30 น. - พิธีกรกล่าวปิดงาน

****************************************
หมายเหตุ แต่ละคืนจะมีการแสดงสิงโตเสาดอกเหมยกลางน้ำ และการแสดงงิ้ว

อ่านต่อ >>