วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ตลาดน้ำดำเนินฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 31 แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) และ ครม. เห็นชอบแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ ตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำไปประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ สศช. ระบุว่า จากการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามหลักเกณฑ์แล้วพบว่ามีจำนวน 31 แหล่งจากแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศที่มีอยู่ 2,154 แหล่ง และมี 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องเร่งบูรณาการ ร่วมกันดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ยั่งยืนเพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศต่อไป


ทั้งนี้ทั้ง 7 หน่วยงานต้องเร่งพัฒนาในด้านที่เป็นความรับผิดชอบ เช่น

 • สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมศิลปากร ต้องเข้ามาดูแลงานการออกแบบและวิจัยเพื่อพัฒนา
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ต้องดูแลด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นผู้ดูแลงานด้านการตลาด เป็นต้น
ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้ง 31 แหล่ง แยกได้เป็น 8 กลุ่มคือ
 1. กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบน มี 4 แหล่ง คือ
  -เมืองแม่ฮ่องสอน
  -เมืองปาย
  -เมืองเชียงแสน
  -น้ำพุร้อน
 2. กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี 3 แหล่ง คือ
  -อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  -อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
  -อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
 3. กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ มี 6 แหล่ง คือ
  -ปราสาทหินพิมาย
  -ปราสาทเขาพนมรุ้ง
  -ปราสาทหินเมืองต่ำ
  -ปราสาทศรีขรภูมิ
  -ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่
  -ปราสาทเขาพระวิหาร,
 4. กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง มี 5 แหล่ง ประกอบด้วย
  -เมืองหนองคาย
  -เมืองนครพนม
  -เมืองโขงเจียม
  -เมืองเชียงคาน
  -กลุ่มภูจังหวัดเลย
 5. กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำภาคกลาง มี 3 แหล่ง ประกอบด้วย
  -ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
  -ตลาดน้ำอัมพวา
  -ตลาดเก่าสามชุก
 6. กลุ่มท่องเที่ยวแอคทีฟ บีช มี 2 แหล่ง ประกอบด้วย
  -หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง
  -เมืองพัทยาและหมู่เกาะใกล้เคียง
 7. กลุ่มท่องเที่ยวรอยัล โคสท์ มี 6 แหล่ง คือ
  -อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
  -พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)
  -อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
  -อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
  -อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร
  -แหล่งน้ำพุร้อนจังหวัดระนอง
 8. กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร มี 1 แหล่ง คือ เกาะสมุยและเกาะบริวาร เช่น เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง เกาะเต่า เป็นต้น.
ที่มา :
ข้อมูล : เดลินิวส์.
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=562&contentID=63112 (สืบค้นเมื่อ 1 พ.ค.2553)
ภาพ :
http://gotoknow.org/file/winai999/IMG_0037.jpg
อ่านต่อ >>