วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

งาน "ย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน" ปี 2554

งาน "ย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน" ประจำปี 2554 นี้ จังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2554 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2554  ณ บริเวณตลาด 119 ปี เจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ดูที่ตั้งและพิกัด)  โดยมีกิจกรรมในแต่ละวัน ดังนี้

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554
 • เวลา 16:00 น. เปิดตลาด 119 ปี เจ็ดเสมียน"
 • เวลา 18:00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนเจ็ดเสมียน
 • เวลา 19:00 น. การประกวด "ธิดาเจ็ดเสมียน" (ย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5)
 • เวลา 22:00 น. เสร็จสิ้นการประกวด
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554
 • เวลา 16:00 น. เปิดตลาด 119 ปี เจ็ดเสมียน
 • เวลา 18:00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนเจ็ดเสมียน
 • เวลา 19:00 น. การซ้อมใหญ่การแสดงแสง สี เสียง ประกอบน้ำพุดนตรีและดอกไม้ไฟไพโรเทคนิค เรื่อง "เจ็ดเสมียนแผ่นดินเรืองงามใต้ร่มพระบารมี"
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554
 • เวลา 16:00 น. เปิดตลาด 119 ปี เจ็ดเสมียน
 • เวลา 18:30 น. ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณงาน ชมกิจกรรมภายในตลาด 119 ปี เจ็ดเสมียน และร่วม "ผัดหัวไชโป้วกระทะยักษ์"
 • เวลา 19:30 น. เปิดงาน
 • เวลา 19:50 น. การแสดงเทิดพระเกียรติ
 • เวลา 20:00 น. การแสดงแสง สี เสียง ประกอบน้ำพุดนตรีและดอกไม้ไฟไพโรเทคนิค เรื่อง "เจ็ดเสมียนแผ่นดินเรืองงามใต้ร่มพระบารมี"
 • เวลา 20:45 น. บันทึกภาพร่วมกัน
 • เวลา 21:00 น. เสร็จสิ้นงาน

ที่มาของภาพ
http://www.panoramio.com/photo/48385636


*********************************************
อ่านเพิ่มเติม ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน
อ่านต่อ >>