วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กำหนดการเปิดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2010

กำหนดการเปิดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2010 เป็นกำหนดการที่น่าสนใจ เพราะประธานในพิธีนั่งรถไฟมาจากกรุงเทพฯ เลยนำมาลงไว้เป็นความรู้แบ่งปันกัน

วันอังคารที่ 16 ก.พ.2553
เวลา 12.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ออกเดินทางจากเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อต้อนรับ ท่านชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธี พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนที่สถานีรถไฟ หัวลำโพง กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะสิงโตต้อนรับ
เวลา 15.00 น. ขบวนรถไฟนำประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งสื่อมวลชน ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง
เวลา 17.30 น.

 • ขบวนรถไฟ นำประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งสื่อมวลชน ถึงสถานีรถไฟราชบุรี
 • นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีให้การต้อนรับ
 • เชิญประธานในพิธีขึ้นรถตู้จากสถานีรถไฟราชบุรี เดินทางไปถึงสถานที่ตั้งโครงการห้องสมุดรถไฟเฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดป้ายโครงการก่อสร้าง ห้องสมุดรถไฟเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 17.39 น. ประธานในพิธีไปถึงสถานที่ก่อสร้างโครงการห้องสมุดรถไฟเฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดป้ายโครงการก่อสร้างห้องสมุดรถไฟเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 18.00 น.
 • เดินทางถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายกเหล่ากาชาดราชบุรีให้การต้อนรับ
 • รับประทานอาหารเย็น(โต๊ะจีน)
เวลา 19.00 น.
 • ขบวนเองกอ รถเจ๊ก รถกอล์ฟ รับประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งสื่อมวลชน จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มายังเวทีกลางน้ำ แม่น้ำแม่กลอง (แวะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าจำลอง)
 • เปิดตัวพิธีกร คูรปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ (อรปรียา หุ่นศาสตร์) และคุณปิยวรรณ นันทชัยพร
 • ชมการแสดงชุดเหมยฮัว(ดอกไม้ให้คุณ)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ
 • นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กล่าวรายงาน
 • ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน
 • ประธานกล่าวและประกอบพิธีเปิด โดยสัมผัสลูกแก้วมหามงคล ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จุดพลุ ดอกไม้ไฟ เปิดงาน
 • การแสดงชุดสายสัมพันธ์ ไทย-จีน
 • คณะกรรมการจัดงาน นำประธานเที่ยวชมงาน
เวลา 22.00 น. ขบวนรถไฟนำประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เวลา 24.00 น. ขบวนรถไฟถึงกรุงเทพฯ
หมายเหตุ พิธีเปิดงาน ณ เวทีกลางน้ำ แม่น้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี
***********************
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานวิวาห์ตลาดน้ำ"เหล่าตั๊กลั๊ก"

งานวิวาห์ตลาดน้ำ "เหล่าตั๊กลั๊ก" (ปากคลองลัดพลี)
ย้อนรอยตำนานรัก ตลาดน้ำคลองดำเนินสะดวก
ความเป็นมา
ราชบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และมีวิถีชีวิตของชาวเมืองที่แตกต่างกันไปตามเชื้อชาติที่ได้ย้ายที่เข้ามาพำนักพักพิง โดยการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในราชบุรีจะเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยก่อนที่นังคงสืบต่อกันมา
ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของคลองดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นตลาดที่มีการค้าขายสินค้าทางเรือมาตั้งแต่โบราณ ชาวบ้านในชุมชนใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีคลองหลายสายเชื่อมต่อกัน ต่อมามีภาคเอกชนเข้ามาลงทุนมากขึ้น โดยสร้างถนนผ่านทางเลียบคลองต้นเข็มและสร้างที่จอดรำสำหรับนักท่องเที่ยว ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าย้ายไปขายของที่คลองต้นเข็ม และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ จนเป็นที่รู้จักในชื่อของ "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก" ส่วนตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก ซึ่งเป็นตลาดที่เก่าแก่ดั้งเดิม ก็ยังคงมีการค้าขายภายในชุมชนเพียงแต่ไม่เป็นที่รู้จัก
ปัจจุบันตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้น มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดำเนินสะดวกในสมัยก่อน นอกจากนี้ยังมีการขายสินค้าที่น่าสนใจมากมาย เช่น ข้าวแห้ง ไอศกรีมกะทิสด ก๋วยเตี๋ยวเรือ ฯลฯ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงการค้าขายสินค้าผ่านทางเรือซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านบริเวณริมคลองตลาดน้ำลัดพลี อ.ดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี และ อ.ดำเนินสะดวก ตระหนักถึงความสำคัญของตลาดน้ำดำเนินสะดวกจึงได้จัดงานวิวาห์ตลาดน้ำ"เหล่าตั๊กลั๊ก" ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำภาคกลาง โดยการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊กให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมวิวาห์ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก โดยการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให่แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของชาวดำเนินสะดวกที่มีประวัติมายาวนานให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งจุดประสงค์สำคัญของการจัดงานครั้งนี้คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยการสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับชุมชนคลองดำเนินสะดวกและบริเวณใกล้เคียง
ขบวนขันหมากไทย(ทางน้ำ)บริเวณท่าวัดราษฎร์เจริญธรรม(วัดสุน)กำหนดการพิธีแต่งงานตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก (ปากคลองลัดพลี)
ย้อนตำนานรักคลองดำเนิน
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก ปากคลองลัดพลี
06.30 น.-พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ
07.45 น.-ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาถึง
08.00 น.-เจ้าบ่าว เจ้าสาว เถ้าแก่ ประธาน แขกรับเชิญ พร้อมกัน ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ปากคลองลัดพลีด้านใน ร่วมลงเรือแห่ขันหมาก
08.30 น.-ขบวนขันหมากเคลื่อนออกจากตลาดน้ำดำเนินสะดวก ปากคลองลัดพลีด้านในถึงบ้านพิธี ณ ตลาดปากคลองลัดพลี(เหล่าตั๊กลั๊ก)
-จุดประทัดรับขบวนขันหมาก
-เจ้าพิธีนำเด็กถือพานธูปเทียนแพมารับขบวนขันหมาก
-เจ้าพิธีนำเด็กทำพิธีล้างเท้าเจ้าบ่าว เจ้าสาว เชิญขึ้นบ้าน ผ่านประตูเงิน ประตูทอง ประตูนาค พร้อมเครื่องขันหมาก
-เชิญเจ้าบ่าว เจ้าสาว เข้าสู่พิธีไหว้เจ้า (1) ไหว้เทวดาฟ้าดิน (2)ไหว้เจ้าปึงเถ้าแก่ (3) ไหว้ตี่จู่เอี้ย
-ประเพณีการรับประทานบัวลอยไข่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาว
-เจ้าบ่าวเจ้าสาวแจกอั่งเปา
-เถ้าแก่ฝ่ายชายแจงสินสอด ทองหมั้นแก่ เถ้าแก่ฝายหญิง
-เจ้าบ่าว เจ้าสาวรับไหว้ตามประเพณีจีน คือ การยกน้ำชาให้ญาติผู้ใหญ่ ญาติผู้ใหญ่ให้เงินทองแก่คู่บ่าวสาว
10.00 น. -เชิญคู่บ่าวสาวสู่ท่าน้ำริมเขื่อน เพื่อเข้าสู่พิธีรดน้ำสังข์ทางเรือ โดยคู่บ่าวสาวนั่งรับน้ำสังข์ริมตลิ่ง แขกผู้มีเกียรติและญาติมิตรลงเรือรดน้ำสังข์แก่คู่บ่าวสาว แขก และนักท่องเที่ยวที่มาในงานช่วยกันโปรยดอกไม้ลงลำคลอง เพื่อเป็นสิริมงคล
11.00 น.-จดทะเบียนประกาศรักหรือจดทะเบียนสมรส โดยนายอำเภอดำเนินสะดวก
12.00 น.-รับประทานอาหาร
13.00 น.-ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวอวยพรแก่คู่บ่าวสาว
18.00 น.-งานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็น
-ชมการแสดง แสง สีเสียง

ที่มา:
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี. (2553).แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานวิวาห์ตลาดน้ำ "เหล่าตั๊กลั๊ก"(ปากคลองลัดพลี) ย้อนรอยตำนานรัก.
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดูอะไรดี ในราชบุรีไชน่าทาวน์ 2010

กิจกรรมต่างๆ ในงาน "ราชบุรี ไชน่าทาวน์ 2010"
ณ บริเวณถนนอัมรินทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ.2553

 • 15.00 น. ชมขบวนแห่ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2010 (ขบวนเริ่มออกจาก ร.ร.วักเขาวัง มุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณงาน บริเวณ ถ.อัมรินทร์ และ ถ.วรเดช ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา (หอนาฬิกา) เขตเทศบาลเมืองราชบุรี
 • 18.30 น. ผัดหมี่มงคล
 • 19.00 น. การประกวดมิสไชน่าทาวน์ 2010,การแสดงของนักเรียน ณ เวทีกลางน้ำ
 • 19.00 น. การประกวดวงสตริงรอบคัดเลือก ณ เวทีหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
วันจันทร์ที่ 15 ก.พ.2553
 • 18.30 น. ผัดหมี่มงคล
 • 19.00 น. การแสดงจากมณฑลมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เวทีกลางน้ำ
 • 19.00 น. การประกวดวงสตริงรอบคัดเลือก ณ เวทีหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
วันอังคารที่ 16 ก.พ.2553
 • 19.00 น. พิธีเปืด โดยนายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผัดหมี่มงคล
 • 19.30 น. การแสดงจากมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เวทีกลางน้ำ
 • 19.30 น. การประกวดวงสตริงรอบชิงชนะเลิศ ณ เวทีหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
วันพุธที่ 17 ก.พ.2553
 • 18.30 น. ผัดหมี่มงคล
 • 19.30 น. การประกวดมิสเตอร์ไชน่าทาวน์ 2010,การแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ณ เวทีกลางน้ำ
พฤหัสบดีที่ 18 ก.พ.2553
 • 18.30 น. ผัดหมี่มงคล
 • 19.30 น. การประกวดตี๋น้อยไชน่าทาวน์ 2010, การแสดงของนักเรียน ณ เวทีกลางน้ำ
วันศุกร์ที่ 19 ก.พ.2553
 • 18.30 น. ผัดหมี่มงคล
 • 19.30 น. การประกวดหมวยน้อย ไชน่าทาวน์ 2010,การแสดงของนักเรียน ณ เวทีกลางน้ำ
วันเสาร์ที่ 20 ก.พ.2553
 • 18.30 น. ผัดหมี่มงคล
 • 19.30 น. การแข่งขันเชิดสิงโตเสาดอกเหมย บนเวทีกลางน้ำ
วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ.2553
 • 18.30 น. ผัดหมี่มงคล
 • 19.30 น. การแข่งขันเชิดสิงโตเสาดอกเหมย บนเวทีกลางน้ำ
วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.2553
 • 18.00 น. ผัดหมี่มงคล
 • 19.30 น. การแข่งขันเชิดสิงโตเสาดอกเหมย รอบชิงชนะเลิศ บนเวทีกลางน้ำ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน
 • สัมผัสบรรยากาศโรงเตี้ยมย้อนยุคสมัยราชวงศ์จิ๋นและความงดงามของกำแพงเมืองจีน
 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ แพลานบุญ
 • ชมการแสดงประกอบแสงสีเสียง และม่านน้ำดนตรี
 • ประติมากรรมโคมไฟอันงดงาม
 • สัมผัสวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน บนถนนคนเดิน และตลาดเก่าโคยกี๊
 • หลากหลายด้วยสินค้าและอาหารพื้นบ้าน
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ.2553 มีการแห่กระถางธูปจากศาลเจ้า 10 ศาลไปยังศาลเจ้าจำลอง ที่ท่าเทียเรือ (กองอำนวยการตลาดเก่าโคยกี๊)
 • ดูรายละเอียด
ชมภาพยนตร์โฆษณา

ดำเนินการประชาสัมพันธ์บทความนี้ โดย : กรรมการผู้จัดการบริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (HCTV) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2010 ตามคำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 3119/2552 ลงวันที่ 28 ธ.ค.2552
อ่านต่อ >>