วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน (Chet Samian Arts Festival)-บ้านฉัน ฉันเล่าเอง

เทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน (Chet Samian Arts Festival)
วัฒนธรรม ความรู้ ร่วมสมัย เรื่องเล่า คนละคร ศิลป์สร้างชีพในชุมชน แกลเลอรี่ โบราณ งานหนัง เต้นระบำ รำฟ้อนดนตรี เสวนา งานประเพณีนิยม

ทุกเสาร์ – อาทิตย์ (เริ่ม 27 พฤศจิกายน 2553- 9 มกราคม 2554 ) ตั้งแต่ 15:00 น.เป็นต้นไป

ความเป็นมา
ภาพจากแผ่นพับประชาสัมพันธ์
“...ด้วยความคิดที่ว่า ศิลปะเป็นเรื่องใกล้ตัว All About Arts  (สืบสานงานศิลป์ ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน) จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 จากความสำเร็จกว่า 2 ปี 9 เดือน บัดนี้ด้วยความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นของชุมชนในเชิงศิลปวัฒนธรรม น้ำใจ และการรวมตัวของบรรดาศิลปินหลากหลายแขนง หลากหลายพื้นที่ ประชาชนโดยรอบ และจังหวัดทั้งใกล้และไกล รังสรรค์งานศิลปะในชุมชนให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ในงานเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน เริ่ม 27 – 11 - 53”
... มานพ มีจำรัส...


เป็นเวลากว่า 2 ปีครึ่ง ที่ชุมชนเจ็ดเสมียน ได้เติบโตขึ้นในฐานะชุมชนที่มีศักยภาพโดดเด่น โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชุมชน ดังที่ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องตามสื่อต่างๆทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล จากเหตุผลข้างต้นประกอบกับความเข้มแข็งของชุมชน ศักยภาพในเชิงความคิด และแนวทางการปฏิบัติ ทั้งแง่ของการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกแขนง สวนศิลป์ บ้านดิน โดยคุณมานพ มีจำรัส ตลอดจนชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และภาคีต่างๆ จึงมีความเห็นตรงกัน ที่พร้อมจะยกระดับการสร้างาน All About Arts (สืบสานงานศิลป์ ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน) สู่งาน “Chet Samian Arts Festival 2010 (เทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน)”

โดยคณะกรรมการชุมชน ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงในรูปแบบต่างๆ ผ่านศิลปินรุ่นเยาว์ ศิลปินท้องถิ่น และศิลปินจากพื้นที่อื่น ให้กระจายอยู่ในชุมชนเจ็ดเสมียน และชุมชนข้างเคียงในจังหวัดราชบุรี ทั้งรูปแบบการแสดงและดนตรีในเชิงอนุรักษ์ แบบพื้นถิ่น การแสดงวิถีชุมชน ตลอดจนการแสดงและดนตรีร่วมสมัย เพื่อหวังที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง อันจะนำมาซึ่งการขับเคลื่อนและกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ตามแนวทางชุมชนเข้มแข็ง ในนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล

สถานที่หลักในการจัดงานเทศกาล (ดูแผนที่)
  1. ลานกิจกรรม บริเวณศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จ.ราชบุรี
  2. ลานอิสระ ริมน้ำแม่กลอง บริเวณตลาดเก่า 119 ปีเจ็ดเสมียน ริมแม่น้ำแม่กลอง
  3. เนินกลางสวน บริเวณสวนศิลป์ บ้านดิน
กิจกรรม

วันเสาร์ที่ 27 พ.ย.2553
14:00 น. ชมภาพยนตร์ ณ วิกครูทวี
15:00 น. บ้านไม้ทดลองดู "ร้อยเรื่องราวผ่านเลนส์"
16:30 น. การแสดงวงขิมเจ็ดเสมียน ณ สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
17:30 น. การแสดงของศิลปินท้องถิ่น นำทีมโดย พูลสุทัศน์  เมฆสุวรรณ ณ ลานโพธิ์ 100 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน
19:00 น. การแสดงร่วมสมัย "ครู" (โดย มานะ มีจำรัส ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ.2548)  และ "บูชา" (โดย พุทธิลักษณ์  ทรงขลิบและศรีปานสรวง ตั้งสุวรรณจินดา) ณ ลานอิสระ ริมน้ำแม่กลอง

วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2553
14:00 น. ชมภาพยนตร์ ณ วิกครูทวี
15:00 น. บ้านไม้ทดลองดู "ร้อยเรื่องราวผ่านเลนส์"
16:30 น. การแสดงวงขิมเจ็ดเสมียน ณ สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
17:30 น. การแสดง "เต้นรำทำตาล" "ลานโบน" โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ณ ลานโพธิ์ 100 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน
19:00 น. การแสดงเดี่ยว โดย กั๊ก  วรรณศักดิ์ ศิริหล้า ณ ลานอิสระ ริมน้ำแม่กลอง

วันเสาร์ที่ 4 ธ.ค.2553
14:00 น. ชมภาพยนตร์ ณ วิกครูทวี
15:00 น. บ้านไม้ทดลองดู "ร้อยเรื่องราวผ่านเลนส์"
16:30 น. การแสดงเด็กบ้านดิน ณ สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
16:30 น. อบรมและเสวนา เรื่อง "ทำกับข้าวกับยาย" โดย คุณอุ้ม สิริยากร พุกกะเวท ณ สวนศิลป์ บ้านดิน
17:30 น. การแสดง "รำเพลงเกี่ยวข้าว" โดยศิลปินจากจังหวัดเพชรบุรี ณ ลานโพธิ์ 100 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน
19:00 น. การแสดงละครชาตรีเรื่องสังข์ทอง ตอนพระสังข์หนีนางพันธุรัต "รอวันเธอกลับมา ละครชาตรีที่รัก" โดย กลุ่มลูกระนาด จ.เพชรบุรี (อานนท์ บัวคำ) ต่อด้วย นาฎศิลป์ไทยร่วมสมัย "นาคะสุวรรณภูมิ" โดย เพชรจรัสแสง (พจนา  เพชรทอง) ณ ลานอิสระ ริมน้ำแม่กลอง

วันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค.2553
14:00 น. ชมภาพยนตร์ ณ วิกครูทวี
15:00 น. บ้านไม้ทดลองดู "ร้อยเรื่องราวผ่านเลนส์"
16:30 น. การแสดงเด็กบ้านดิน ณ สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
17:30 น. การแสดง "สินเจริญบราเธอร์" ณ ลานโพธิ์ 100 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน
19:00 น. การแสดง "ดนตรีไทยเทิดพระเกียรติบุรพกษัตริย์ไทย" โดยวงคำหวาน ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ฯ 

วันเสาร์ที่ 11 ธ.ค.2553
14:00 น. ชมภาพยนตร์ ณ วิกครูทวี
15:00 น. บ้านไม้ทดลองดู "ร้อยเรื่องราวผ่านเลนส์"
16:30 น. การแสดงเยาวชน ร.ร.วัดสนามชัย ณ สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
16:30 น. อบรมและเสวนา เรื่อง "คุณค่าแห่งผ้าจก คุณค่าแห่งภูมิปัญญาของแผ่นดิน" โดย ดร.อุดม  สมพร ณ สวนศิลป์ บ้านดิน
17:30 น. การแสดงดนตรี "โลกรอดเพราะกตัญญู" โดย คุณดินป่า  จีวัน ณ ลานโพธิ์ 100 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน
19:00 น. การแสดงบัลเล่ต์ "Serenade" (สิริธร ศรีชลาคม) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อด้วย Indian Contemporary Dance โดย สุวีนาถ แสตนท์ และพิทักษ์  เกตุแก้ว ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ฯ 

วันอาทิตย์ที่ 12 ธ.ค.2553
14:00 น. ชมภาพยนตร์ ณ วิกครูทวี
15:00 น. บ้านไม้ทดลองดู "ร้อยเรื่องราวผ่านเลนส์"
16:30 น. การแสดงเยาวชน ร.ร.วัดสนามชัย ณ สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
19:00 น. การแสดงทอล์คโชว์  "Happy is all around" โดยคุณเพชรยุพา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ ต่อด้วย การแสดงร่วมสมัย "ไตร" โดยคุณธรรมทัศน์  แก้วพระเกียรติ ณ ลานอิสระ ริมน้ำแม่กลอง

วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค.2553
14:00 น. ชมภาพยนตร์ ณ วิกครูทวี
15:00 น. บ้านไม้ทดลองดู "ร้อยเรื่องราวผ่านเลนส์"
16:30 น. การแสดงเยาวชนจังหวัดราชบุรี ณ สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
16:30 น. อบรมและเสวนา เรื่อง "หุงข้าวอย่างไรให้มีความสุข" โดย คุณพล  ตัณฑเสถียร ณ สวนศิลป์ บ้านดิน
17:30 น. การแสดงของครูอาทิตย์  วงศ์สว่าง ณ ลานโพธิ์ 100 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน
19:00 น. การเต้นรำร่วมสมัย เรื่องชั่วฟ้าดินสลาย โดย ภัทราวรินทร์  ทิมกุล ณ ลานอิสระ ริมน้ำแม่กลอง
19:00 น. การแสดง Sapook  ปีศาจโสภา เดอะมิวสิค โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ฯ

วันอาทิตย์ที่ 19 ธ.ค.2553
14:00 น. ชมภาพยนตร์ ณ วิกครูทวี
15:00 น. บ้านไม้ทดลองดู "ร้อยเรื่องราวผ่านเลนส์"
16:30 น. การแสดงเยาวชนจังหวัดราชบุรี ณ สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
19:00 น. ศิลปการแสดงและดนตรีล้านนา โดย ครูอาทิตย์ วงศ์สว่าง ต่อด้วย ละครหุ่นและดนตรีล้านนา "สุวรรณหอยสังข์" โดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ เนินกลางสวน สวนศิลป์ บ้านดิน

วันเสาร์ที่ 25 ธ.ค.2553
14:00 น. ชมภาพยนตร์ ณ วิกครูทวี
15:00 น. บ้านไม้ทดลองดู "ร้อยเรื่องราวผ่านเลนส์"
16:30 น. การแสดงวงครูชดช้อย ณ สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
16:30 น. อบรมและเสวนา เรื่อง "ศาสนากับบทบาทของผู้หญิงในวรรณคดี" โดย แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต  ณ สวนศิลป์ บ้านดิน
17:30 น. การแสดงดนตรีพูดได้ โดย ยุ้ย เสาวคล  ม่วงคราญและเพื่อน ณ ลานโพธิ์ 100 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน
19:00 น. การละครฟ้อนร่วมสมัย "รามเกียรติ ฉบับล้านนา ตอนพระรามตามกวาง" โดย กฤษฎิ์ ชัยศิลปบุญ ต่อด้วยการแสดงร่วมสมัย "Exit" และ "Mirror" โดย ศิริลักษณ์ ทรงขลิป, พุทธิลักษณ์  ทรงขลิบ และศรีปานสรวง  ตั้งสุวรรณจินดา ณ ลานอิสระ ริมน้ำแม่กลอง

วันอาทิตย์ที่ 26 ธ.ค.2553
14:00 น. ชมภาพยนตร์ ณ วิกครูทวี
15:00 น. บ้านไม้ทดลองดู "ร้อยเรื่องราวผ่านเลนส์"
16:30 น. การแสดงวงครูชดช้อย ณ สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
17:30 น. การแสดงโปงลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ณ ลานโพธิ์ 100 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน
19:00 น. การแสดงร่วมสมัย "มักกลีผล" โดย ศรินประภา ภัทรจินดา, อมตา  ปิยวาณิชย์, กิตติพร อุดมรัตนกูลชัย และวิทุรา อัมระนันทน์ ต่อด้วย การแสดงไหวพริบ "So you think U can Act?...คุณทำได้" โดย กิตติพร อุดมรัตนกูลชัย และอมตา ปิยะวานิชย์ ณ ลานอิสระ ริมน้ำแม่กลอง

วันเสาร์ที่ 1 ม.ค.2554
14:00 น. ชมภาพยนตร์ ณ วิกครูทวี
15:00 น. บ้านไม้ทดลองดู "ร้อยเรื่องราวผ่านเลนส์"
16:30 น. การแสดงวงขิมเจ็ดเสมียน ณ สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
19:00 น. "บ้านฉัน ฉันเล่าเอง" เล่าเรื่องโดย มานพ  มีจำรัส และศิลปินรุ่นเยาว์เจ็ดเสมียน ณ ลานอิสระ ริมน้ำแม่กลอง

วันอาทิตย์ที่ 2 ม.ค.2554
14:00 น. ชมภาพยนตร์ ณ วิกครูทวี
15:00 น. บ้านไม้ทดลองดู "ร้อยเรื่องราวผ่านเลนส์"
16:30 น. การแสดงวงขิมเจ็ดเสมียน ณ สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
19:00 น. การแสดงบทเพลงจากล้านนา คัมมินส์ และเพื่อน ต่อด้วย คีตนาฎกรรมล้านนา สร้างสรรค์โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ เนินกลางสวน สวนศิลป์ บ้านดิน

วันเสาร์ที่ 8 ม.ค.2554
14:00 น. ชมภาพยนตร์ ณ วิกครูทวี
15:00 น. บ้านไม้ทดลองดู "ร้อยเรื่องราวผ่านเลนส์"
16:30 น. การแสดงวงดีดสีตีเป่า ณ สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
17:30 น. การแสดงเล่นไปเล่าไป "ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ" สร้างสรรค์โดย รัชวิช มุสิการุณ ณ ลานโพธิ์ 100 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน
19:00 น. การแสดง "เสียงร้องจากนางในวรรณคดี" โดย ใบหม่อน ศิโยน ดาวรัตนหงส์ ต่อด้วย นาฎศิลป์ร่วมสมัย "เทคโนโลกีย์" โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ฯ

วันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค.2554
14:00 น. ชมภาพยนตร์ ณ วิกครูทวี
15:00 น. บ้านไม้ทดลองดู "ร้อยเรื่องราวผ่านเลนส์"
16:30 น. การแสดงวงครูชดช้อย ณ สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
17:30 น. เรื่องเล่าจากคุณยายละอองและครูเด๋อ  ณ ลานโพธิ์ 100 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน
19:00 น. การแสดง MSM "Mind . Self . Music" กายกรรมโดย ราชนิกร  แก้วดี ต่อด้วย มหรสพทางวิญญาณ "โนราห์" ส่งผ่านโดย ครูธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ ณ เนินกลางสวน สวนศิลป์ บ้านดิน
xx : xx น. ร่วมสุนกรำวงย้อนยุค ปิดเทศกาล

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานเทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน เป็นโครงการนำร่องราชบุรี "บ้านฉัน ฉันเล่าเอง" จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนในชุมชนเจ็ดเสมียน ด้วยการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และวิถีชีวิตของชุมชนเจ็ดเสมียนริมแม่น้ำแม่กลอง ผ่านการบอกเล่า และนำเที่ยวโดยชาวบ้าน ด้วยรถซาเล้ง และรถจักรยานตามเส้นทางต่างๆ ของชุมชน อาทิ บ้านปั้นเซรามิค บ้านทอผ้าขาวม้า บ้านตีมีด วัดเจ็ดเสมียน สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน  ตลาดเก่า 119 ปีเจ็ดเสมียน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น สวนศิลป์ บ้านดิน ฯลฯ

ดูแผนที่การจัดงาน


สอบถามข้อมูลกิจกรรม และที่พัก ได้ที่
ที่มาข้อมูล
สำนักงาน คณะทำงานเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน. (2553). เอกสารและแผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน "เทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน ".เอกสารประกอบการแถลงข่าว เมื่อ 13 พ.ย.2553. 
อ่านต่อ >>