วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

ทัวร์สุขภาพ รพ.ดำเนินสะดวก

โครงการรักษ์สุขภาพแบบผสมผสาน โรงพยาบาลดำเนินสะดวก(ทัวร์สุขภาพ)
โปรแกรมทัวร์สุขภาพ 3 วัน 2 คืน

วันศุกร์13.00-14.00 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก
14.00-18.00 น. ตรวจสุขภาพ อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นวดเท้า
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00-20.30 น. กิจกรรมคืนวันเปิดตัว
20.30-21.00 น. ปฏิบัติโยคะ ทำสมาธิก่อนนอน
วันเสาร์
05.30-06.00 น. ตรวจเลือด
06.00-07.00 น. ออกกำลังกายรับอรุณรุ่ง
07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00-14.00 น. ทัวร์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
14.00-18.00 น. นวดตัว,นวดหน้า พักผ่อนทำกิจกรรมตามอัธยาศัย (เยี่ยมชมเวชสำอาง,ทดสอบสมรรถภาพ,รับบริการทันตกรรมตามอัธยาศัย)
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00-20.30 น. กิจกรรมคืนวันสังสรรค์
20.30-21.00 น. ปฏิบัติโยคะ ทำสมาธิก่อนนอน
วันอาทิตย์
06.00-07.00 น. ใส่บาตร
07.00-08.00 น. ออกกำลังกายรับอรุณรุ่ง
08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00-10.00 น. เสวนาเรื่องสมุนไพรและอาหารตามธาตุ
10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00 น. สาธิตและฝึกนวดเพื่อสุขภาพ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.30 น. ฟังผลตรวจสุขภาพ รับคำแนะนำจากแพทย์
15.30-16.00 น. มอบของที่ระลึก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สอบถามรายละเอียด
โครงการรักษ์สุขภาพแบบผสมผสาน โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
-ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.ดำเนินสะดวก โทร.0-3234-6201,0-3224-6000-15 ต่อ 201-2 ทุวันเวลาราชการ
-คุณสุนิสา เจียวมาลี โทร.0-3224-6000-15 ต่อ 411 หรือ 08-1623-2451

ที่มา :
รพ.ดำเนินสะดวก. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์สุขภาพแบบผสมผสาน. แจกจ่ายในงานกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี 2553.

ไม่มีความคิดเห็น: