วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านบ่อหวี

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านบ่อหวี
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่สำยักสงฆ์บ้านบ่อหวี หมู่ 4 บ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70140

ประเภทพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์วัด

ข้อมูลทั่วไป
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านบ่อหวี เป็นสถานที่เก็บรวบรวมเครื่องมือ เครื่องใช้ วัตถุโบราณต่างๆ ที่พบในเขตอำเภอสวนผึ้ง ตั้งอยู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ภายในสำนักสงฆ์บ่อหวี โดยมี พระสุชิน  ฐิตะมฺโม เป็นผู้ดูแลและคิดริเริ่มจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

ข้อมูลบริการ
เวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน (ติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม)

ค่าธรรมเนียมการเข้าชม
ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเข้าชม

อ่านเพิ่มเติม 23 พิพิธภัณฑ์ในราชบุรี

ที่มา
พูลศรี จีบแก้ว และปราจิน เครือจันทร์. (2553). ท่องโลกพิพิธภัณฑ์ไทยในราชบุรี. กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (หน้า 30-31)

ไม่มีความคิดเห็น: